Ležáky, odkrytá minulost

Termín: 31. 3. až 31. 8. 2016, Minigalerie

Pietní území Ležáky bylo vytvořeno na místě nacisty vypálené osady Ležáky. Současná úprava z doby po roce 1945 nezpřístupňuje žádnou původní část zástavby. Na základě podnětu správny Pietního území Ležáky byl proveden nevelký záchranný archeologický výhkum s cílem ověřit existenci a stav dochování sklepů, které se nacházely mimo půdorys zaniklých domů a nejsou překryty památníky. Lokalizace sklepů vycházela z demoličního plánu Ležáků z roku 1943. Na základě provedeného archeologického průzkumu a nalezených artefaktů vznikla výstava, která nese název Ležáky, odkrytá minulost.