Porrajmos

Termín: 11. 9. až 31. 12. 2017, výstavní prostor: Minigalerie

Výstava přibližuje osud Romů během druhé světové války, který je zasazen do kontextu politického a ekonomického vývoje třicátých let 20. století ve Střední Evropě, především v Německu. Od vykreslení obecné situace se pozornost přenáší přímo na osudy etnické menšiny v době jejího postupného omezování a vyčleňování mimo společnost.

Výstava byla finančně podpořena Ministerstvem kultury z programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny v roce 2011.

Vstup zdarma.