Stavíme nové Lidice

Výstava připomínající poválečnou obnovu obce Lidice

Výstava se věnuje novým Lidicím, jejich výstavbě, bytové kultuře a životu zdejších obyvatel v poválečných desetiletích. Informuje o architektonické soutěži na výstavbu nové obce s památníkem a úpravu pietního území, o založení Sadu přátelství a míru, věnuje se samotné výstavbě Lidic a peripetiím s ní spojeným nebo vybavování domů moderním a účelným zařízením. Vykresluje také život místních obyvatel, převážně žen, a nezapomíná ani na jejich úlohu v nově budované poválečné společnosti.

Výstava je k vidění ZDARMA během otevírací doby Památníku Ležáky až do 31. 12. 2019.

Autor: Filip Petlička