Výstava soutěžních prací Kaple pro pietní území

termín 6. 5. - 30. 6. 2015, místo konání: Minigalerie

Tato výstava je doprovázena krátkým přehledem vývoje pietního území.

Výstava soutěžních návrhů na stavbu kaple v Ležákách představí již ukončenou architektonickou soutěž na dostavbu ležácké kaple, jíž se účastnilo 80 architektonických ateliérů.

Pro ilustraci výstavu doprovází také krátké připomenutí vývoje architektonického a krajinného ztvárňování pamětního místa, které se zaměřuje jak na dobový kontext snah o různé formy připomínání a zpřítomňování historie.

V Ležákách bylo zpočátku pomýšleno na proměnu samotného místa tragédie buď výstavbou nové obce či několika domů, ohlas měla i myšlenka výstavby obecně prospěšného zařízení. Navrhována byla například ozdravovna pro pracující lid, domy pro pozůstalé po ležáckých obětech, škola. V prosinci 1945 byl však přijat návrh věnovat státu a československé společnosti projekt na úpravu pietního území vypracovaný architektem Ladislavem Žákem, který výjimečným způsobem propojuje krajinu a její užívání lidmi. Toto unikátní ztvárnění ležáckou krajinu definovalo až do dnešních dní.

V Ležákách měla kaple na vrchu Zárubka být dominantou území a završením Žákova projektu, k její výstavbě však nikdy nedošlo. Proto se správce NKP Ležáky, Památník Lidice, rozhodl v roce 2011 vypsat architektonickou soutěž na výstavbu kaple. Ač k její realizaci dodnes nedošlo, představené návrhy dokumentují nejrůznější pohledy současných architektů na ztvárnění této architektonické úlohy na pietním území.

Výstava je otevřena od 6. května do 30. června 2015.

Plakát