Třináctý ročník Ležáckých podvečerů

V roce 2023 bude Památník Ležáky pokračovat v oblíbených Ležáckých podvečerech. Z technických důvodu provozu muzea začleňujeme pouze 2 představení a to na začátek zahájení návštěvnické sezóny a na její ukončení.

 

31. 3. 2023 od 17:00 hodin

 "Křeslo pro Stanislava Motla"

 večerem provází: Robert Tamchyna, klavirní doprovod Martin Fila

 ________________________________________________________________________________________

 15. 9. 2023 od 18:00 hodin

"Křeslo pro Janu Krausovou" 

večerem provází Robert Tamchyna, klavírní doprovod Martin Fila

Předprodej vstupenek na druhé představení bude zahájen od 4. 9. 2023 v recepci muzea Památníku Ležáky. Vstupenky lze zakoupit každý den od 9:00 hodin do 17:00 hodin.

Cena vstupenky je 100,-- Kč.

_______________________________________________________________________________________

Napište nám, co se Vám na pořadech v loňské sezóně líbilo, nebo co byste doporučovali změnit na adresu: chvojkovalezaky-memorial.cz

Dvanáct sezón Ležáckých podvečerů - ohlédnutí

Hlavním posláním Památníku Ležáky je přibližovat návštěvníkům ležáckou tragédii v celé své šíři. Mimo jiné Památník Ležáky pořádá spoustu dalších doprovodných akcí. Mezi nimi také Ležácké podvečery, které jsou stále více navštěvovány diváky z širšího okolí.

Na tomto místě uvádíme statistiku uplynulých dvanácti sezón tohoto úspěšného cyklu kulturních pořadů. Od roku 2009 do 2020 se v muzeu Památníku Ležáky uskutečnilo 156 představení a celkem tedy Ležácké podvečery navštívilo 10.845 diváků.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za přízeň návštěvníkům, moderátorům a účinkujícím!

Přehled hostů a divadelních představení v rámci LP 2009 - 2020