České stopy ve Skotsku

V létě 1940 se Velká Británie ocitla ve válce s nacistickým Německem osamocena. Právě tehdy přišel premiér Winston S. Churchill s doktrínou na "podpálení Evropy", k jejíž realizaci byla vytvořena organizace SOE (Special Operations Executive).

Jejím úkolem bylo vedení tajné diverzní války proti nacistickému Německu, a to především podporou odbojového hnutí v zemích okupované Evropy. S těmito plány plně korespondovaly představy nejvyšších představitelů čs. exilu, kteří v něm viděli vhodný způsob jak se zapojit do spojeneckého úsilí a zároveň domácímu odboji poskytnout materiální, technickou a v neposlední řadě i personální pomoc. V letech 1941-1945 bylo připraveno 46 operací s nasazením 121 čs. parašutistů, z nichž sedmatřicet bylo skutečně realizováno a v jejich rámci bylo do operace vysláno 98 mužů. Naprostá většina z nich plnila zpravodajské, organizátorské, kurýrní, spojovací a diverzní úkoly, a to nejen v okupované vlasti, ale i na území Francie, Itálie a Jugoslávie. Nejúspěšnější z nich se bezpochyby stala operace ANTHROPOID - atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se právem řadí mezi největší činy evropské protinacistické rezistence. Cesta čs. vojáků, kteří byli pro plnění nebezpečného poslání v nepřátelském týlu vybráni, začínala většinou ve Skotsku. A to na tamních farmách, zámečcích a hradech, které SOE proměnila na své speciální výcvikové školy a centra. Svým nadšením, vlastenectvím, ale především svými činy zde Čechoslováci zanechali nesmazatelnou stopu.

Počet panelů: 8 + 1 úvodní na bannerech

Rozměry: 100 cm x 220 cm

Jazykové verze: český jazyk, anglický jazyk