Lidice a doba Prezidenta Osvoboditele

Výstava představuje život vesnice v letech 1918-1938. Konec první světové války a vznik samostatné Československé republiky byl doprovázen velkými nadějemi občanů v rodící se demokratický svět. Dvacetiletí hospodářského, kulturního a sociálního rozmachu se silně podepsalo na tváři mnoha měst a obcí. Pramenným východiskem života v Lidicích je farní kronika vedená farářem Josefem Štemberkou, pamětní kniha četnické stanice Buštěhrad a doplňující informace z torzovitých archiválií NKP - archivu obce Lidice.

Počet bannerů: 8 + 1 úvodní

Rozměry: 75 cm x 200 cm

Jazykové verze: český jazyk, anglický jazyk

Autor: PhDr. Vojtech Kyncl, Ph.D.

Grafická úprava: Milena Burgrová

Váha: 6 kg