Silver A v paměti tří generací

Památník Lidice pod záštitou Ministerstva kultury ve spolupráci s Pardubickým krajem,  městem Sezemice a Československou obcí legionářskou, pořádá od roku 2008 setkání pamětníků a připomenutí výsadkové operace Silver A a s ní spojených odbojových akcí na Pardubicku a tragického osudu osady Ležáky.

Operace Silver A a protinacistický odboj na Pardubicku jsou jedním z nejvýznamnějších symbolů vzdoru a odhodlání československých občanů nepodvolit se nacistické okupaci a zvůli. Nejedná se pouze o úspěšnou zpravodajskou akci čs. armády, nejedná se pouze o nesporný důkaz toho, že domácí odboj v Československu fungoval a efektivně podporoval akce exilové vlády. Jde především o myšlenku svobody a o příběhy jednotlivých účastníků. Lidí, kteří ve svobodu věřili a pro ni podstupovali nepředstavitelná rizika a přinášeli oběti nejvyšší. Tito lidé, jejich osudy a hrdinské činy nesmí být zapomenuty.

13. setkání Silver A v paměti tří generací se uskuteční dne 12. ledna 2022.

Hlavní program dne bude probíhat v sále Sezemický dům, kde se vedle hudebního vystoupení Ústřední hudby Armády ČR a historické přednášky Vlastislava Janíka na téma: Neobyčejní lidé. Podporovatelé paravýsadků z Velké Británie představí nová výstava „Děti, škola a válka“. Ukázku z knihy Mauthausen - konečná stanice přečte herec a představitel Alfréda Bartoše z televizní minisérie Operace Silver A, pan Jiří Dvořák.

o od 14:00 hodin se uskuteční pietní akt v areálu Larischovy vily 549, 530 03 Pardubice IV-Studánka

o  od 15:30 hodin – setkání pamětníků pardubického odboje a jejich potomků a všech, kteří byli na této významné odbojové akci účastni, Sezemice

 Tisková zpráva