Jak se žilo v Ležákách

Vzdělávací program pro I. stupeň ZŠ

Anotace
Osadu Ležáky připomínají v tichém údolí už jen pomníky. Jaký byl život zdejších obyvatel, jak se starali o své domácnosti, čím se živili a jak trávili volné chvíle, než za svou odvahu postavit se nacistickému Německu zaplatili v červnu 1942 svými životy? Pátrejme s pomocí nám už mnohdy zapomenutých předmětů.

Cíl programu
Žáci prostřednictvím předmětů denní potřeby rozliší život na vesnici v první polovině 20. století a dnes a vysvětlí význam muzea.

Obsah a průběh programu
Seznámení s cílem a obsahem programu
Muzeum - obecný význam a poslání
Odhad, k čemu se používaly vystavované předměty (od dnes již zcela nepoužívaných po běžně používané) Identifikace nejrůznějších kamenických nástrojů
Způsoby obživy obyvatel Ležáků
Expozice muzea
Prohlídka pietního území zaměřená především na jednotlivé domy
Metodický materiál předměty denní potřeby (petrolejka, síto, ošatka, lis na tvaroh, štokrle, žehlička, hmoždíř, petrolejka, háčkové a vyšívané dečky, mlýnek, miskové váhy, zouvák, povříslo) kamenické nástroje (olovnice, klíny, špice, pryskáč, šlédr).                                                                                                                        Program trvá 80 minut a je určen pro žáky I. stupně ZŠ. 

Objednávky
Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem.
Objednaný program je možné zrušit nejpozději dva dny předem na tel. čísle 739 335 734.                         

Cena programu je 100,- Kč za žáka. Skupina nad 20 osob má 10% slevu. 1 pedagogický doprovod má vstup zdarma, každý další pedagog platí vstupné 50,- Kč.

V případě dotazů kontaktujte Kamilu Chvojkovou na tel. číslech 739 335 734 nebo na adrese chvojkova@lezaky-memorial.cz.

Upozornění
Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Ležáky. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme