Jak se žilo v Ležákách

Vzdělávací program pro první stupeň základního školství

Anotace
Osadu Ležáky připomínají v tichém údolí už jen pomníky. Jaký byl život zdejších obyvatel, jak se starali o své domácnosti, čím se živili a jak trávili volné chvíle, než za svou odvahu postavit se nacistickému Německu zaplatili v červnu 1942 svými životy? Pátrejme s pomocí nám už mnohdy zapomenutých předmětů.

Cíl programu
Žáci prostřednictvím předmětů denní potřeby rozliší život na vesnici v první polovině 20. století a dnes a vysvětlí význam muzea.

Obsah a průběh programu
Seznámení s cílem a obsahem programu
Muzeum - obecný význam a poslání
Odhad, k čemu se používaly vystavované předměty (od dnes již zcela nepoužívaných po běžně používané) Identifikace nejrůznějších kamenických nástrojů
Způsoby obživy obyvatel Ležáků
Expozice muzea
Prohlídka pietního území zaměřená především na jednotlivé domy
Metodický materiál předměty denní potřeby (petrolejka, síto, ošatka, lis na tvaroh, štokrle, žehlička, hmoždíř, petrolejka, háčkové a vyšívané dečky, mlýnek, miskové váhy, zouvák, povříslo) kamenické nástroje (olovnice, klíny, špice, pryskáč, šlédr)

Pomůcky
Čisté papíry A4, malé lepicí papírky

Objednávky
Cena programu je 20,- Kč na dítě, pedagogický doprovod neplatí.
Program je nutné objednat minimálně týden předem na uvedeném kontaktu.
Kontakt: Kamila Chvojková, tel.: 469 344 187, 739 335 734, e-mail chvojkovalezaky-memorial.cz