Kde bydlí sluníčko sedmitečné

Vzdělávací program pro MŠ a žáky 1. třídy ZŠ

Anotace
Lidská obydlí jsou různorodá, stejně odlišné jsou i domovy zvířat, která potkáváme v naší přírodě. Při procházce přírodou budeme pátrat, jací živočichové bydlí v lese, na louce, v rybníce nebo v potoce.

Cíl programu
Děti rozeznají a pojmenují prostředí, ve kterém žijí živočichové naší přírody.

Další informace
Děti pracují s obrázkovými pracovními listy.
Délka programu je 40 minut.
Celý program probíhá v areálu pietního území Ležáky, v případě nepříznivého počasí program probíhá v budovách Památníku Ležáky.

Objednávky
Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem.
Objednaný program je možné zrušit nejpozději dva dny předem na tel. čísle 739 335 734.                         

Cena programu je 100,- Kč za žáka. Skupina nad 20 osob má 10% slevu. 1 pedagogický doprovod má vstup zdarma, každý další pedagog platí vstupné 50,- Kč.

V případě dotazů kontaktujte Kamilu Chvojkovou na tel. číslech 739 335 734 nebo na adrese chvojkova@lezaky-memorial.cz.

Upozornění
Děti pracují v přírodě, proto je vhodné přizpůsobit oblečení tomuto prostředí.

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Ležáky. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme