Kde bydlí sluníčko sedmitečné

Vzdělávací program pro MŠ a žáky 1. třídy ZŠ

Anotace
Lidská obydlí jsou různorodá, stejně odlišné jsou i domovy zvířat, která potkáváme v naší přírodě. Při procházce přírodou budeme pátrat, jací živočichové bydlí v lese, na louce, v rybníce nebo v potoce.

Cíl programu
Děti rozeznají a pojmenují prostředí, ve kterém žijí živočichové naší přírody.

Další informace
Děti pracují s obrázkovými pracovními listy.
Délka programu je 40 minut.
Celý program probíhá v areálu NKP Ležáky, v případě nepříznivého počasí program probíhá v budovách NKP Ležáky.
Cena programu je 20,- Kč na dítě, pedagogický doprovod neplatí.

Objednávky
Program je nutné objednat minimálně týden předem na uvedeném kontaktu.
Kontakt: Kamila Chvojková, tel.: 469 344 187, 739 335 734 e-mail chvojkovalezaky-memorial.cz

Upozornění
Děti pracují v přírodě, proto je vhodné přizpůsobit oblečení tomuto prostředí.
Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.