Osudy dětí za druhé světové války

Vzdělávací program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a VŠ

Anotace
Jaké byly konkrétní osudy tří dětí, jejichž životy významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust?

Cíl programu
Žáci si během projektu prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem ležáckého chlapce, lidické dívky a židovského chlapce. Hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život dětí rozličných národností i sociálních pozic.

Další informace
Celý program trvá 120 minut, je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a VŠ.
K programu lze také objednat odbornou historickou přednášku k tématu.
Součástí programu je prohlídka muzea a pietního území s odborným výkladem.
Program je zdarma, žáci platí pouze za vstup do muzea (20,- Kč za žáka).
Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Objednávky
Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem.
Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

V případě dotazů kontaktujte Kamilu Chvojkovou na tel. číslech 739 335 734 nebo na adrese chvojkovalezaky-memorial.cz.

Upozornění
Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.