Osudy dětí za druhé světové války

Vzdělávací program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a VŠ

Anotace
Jaké byly konkrétní osudy tří dětí, jejichž životy významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust?

Cíl programu
Žáci si během projektu prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem ležáckého chlapce, lidické dívky a židovského chlapce. Hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život dětí rozličných národností i sociálních pozic.

Další informace
Celý program trvá 120 minut, je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a VŠ.
Součástí programu je prohlídka muzea a pietního území s odborným výkladem.
Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Objednávky
Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem.
Objednaný program je možné zrušit nejpozději dva dny předem na tel. čísle 739 335 734.                         

Cena programu je 100,- Kč za žáka. Skupina nad 20 osob má 10% slevu. 1 pedagogický doprovod má vstup zdarma, každý další pedagog platí vstupné 50,- Kč.

V případě dotazů kontaktujte Kamilu Chvojkovou na tel. číslech 739 335 734 nebo na adrese chvojkovalezaky-memorial.cz.

Upozornění
Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Ležáky. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme