Pracovní listy

Pracovní listy nabízíme pro obohacení a rozšíření výuky dějepisu, výchovy k občanství a dalších humanitních vzdělávacích oblastí na základní a střední škole.

Initiates file downloadPracovní list I.

Pracovní list je rozdělen do tří částí. První část zahrnuje obecnější otázky a doporučujeme ji pro práci před návštěvou NKP Ležáky. Druhá se vztahuje k historii Ležáků a je určena především pro žáky, kteří památník navštívili. Třetí část tvoří mapka a doplňující otázky.

Jednotlivé části lze podle potřeby vzájemně propojovat a kombinovat.

Initiates file downloadPracovní list II.

Pracovní list se skládá z úloh s výběrem jediné správné možnosti, s výběrem všech správných možností a vyhledáváním nesprávných tvrzení. Pouze jedna úloha vyžaduje doplnění správné odpovědi.

Jako zdroj informací nabízíme vedle návštěvy NKP Ležáky a našich internetových stránek také semináře pro pedagogy a publikace o Ležákách.