Stopy ležácké tragédie

Vzdělávací program pro studenty středních škol

Anotace
Jaký význam měla odbojová činnost na území protektorátu a jakou roli v něm sehrál paravýsadek Silver A a ležácký odboj?

Cíl programu
Studenti získají znalosti jak využívat dobové materiály k interpretaci historického období s využitím informací z panelů naučné stezky Ležáky a získají přehled o odbojové činnosti v Ležákách.

Další informace
Program trvá 90 minut a je určen pro studenty středních škol.
Součástí programu je prohlídka multimediální expozice muzea, prohlídka pietního území s odborným výkladem a práce s dobovými materiály.
Program je zdarma, studenti platí pouze za vstup do muzea (20,- Kč za žáka).

V případě dotazu kontaktujte Kamilu Chvojkovou na tel. číslech 739 335 734 nebo na adrese chvojkovalezaky-memorial.cz.

Objednávky
Objednávky vyřizuje Kamila Chvojková (na výše uvedených kontaktech).
Program je nutné objednat minimálně 7 dní předem.
Zrušení objednaného programu je možné telefonicky nejpozději den předem.

Upozornění
Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez souhlasu lektora do průběhu programu.