Semináře pro pedagogy, žáky ZŠ a studenty SŠ.

Památník Lidice, akreditovaná vzdělávací instituce, připravuje specializované semináře věnované problematice německé okupace, persekuce a československého odboje, které jsou určeny zejména učitelům dějepisu, výchovy k občanství nebo jiných humanitních vyučovacích předmětů. Doplňují je vzdělávací přednášky, které jsou určeny nejen pedagogům, ale také žákům.

Na seminářích přednášejí přizvaní odborníci z MŠMT, VŠ, VHÚ a dalších vzdělávacích institucí. Semináře jsou akreditované MŠMT ČR a některé z nich byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačních programů.

Účastníci seminářů a přednášek se seznámí s posláním Památníku Lidice a dalších památných míst, prohloubí si poznatky o dopadu války a okupace na obyvatele protektorátu a dostanou informace o lidické a ležácké tragédii, partyzánské činnosti na Slovensku a persekuci obyvatel Československa v první polovině 20. století. Dále se také seznámí s novými poznatky a publikacemi vydávanými k tématice 2. světové války. Témata řady přednášek a seminářů úzce souvisí s mezinárodní vědomostní soutěží Lidice pro 21. století.

Vzdělávacím cílem těchto seminářů a přednášek je pomoci pedagogům využívat Lidice, Ležáky, Lety a jiná památná místa jako místa vhodná k výchovnému působení na mládež a k exkurznímu vyučování.

Od roku 2014 se Památník Lidice zaměřuje také na vzdělávání pedagogů předškolního vzdělávání, které úzce souvisí se vzdělávacími programy v Lidické galerii. Tyto semináře přinášejí nové poznatky pro pedagogy nejmladších žáků. Dále se semináře zaměřují na pedagogy základních uměleckých škol. Program je vždy úzce spjat s aktuální výstavou v Lidické galerii a souvisí s Mezinárodní dětskou výstavou v Lidicích a historickou sbírkou v Lidické galerii.

Všechny semináře a přednášky vedou zkušení lektoři z řad historiků, badatelů, spisovatelů
a předních pedagogů.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785 nebo na adrese varadovalidice-memorial.cz.