Semináře pro pedagogy, žáky ZŠ a studenty SŠ.

Památník Lidice, akreditovaná vzdělávací instituce, připravuje specializované semináře věnované problematice německé okupace, persekuce a československého odboje, které jsou určeny zejména učitelům dějepisu, výchovy k občanství nebo jiných humanitních vyučovacích předmětů. Doplňují je vzdělávací přednášky, které jsou určeny nejen pedagogům, ale také žákům.

Na seminářích přednášejí přizvaní odborníci z MŠMT, VŠ, VHÚ a dalších vzdělávacích institucí. Semináře jsou akreditované MŠMT ČR a některé z nich byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačních programů.

Účastníci seminářů a přednášek se seznámí s posláním Památníku Lidice a dalších památných míst, prohloubí si poznatky o dopadu války a okupace na obyvatele protektorátu a dostanou informace o lidické a ležácké tragédii, partyzánské činnosti na Slovensku a persekuci obyvatel Československa v první polovině 20. století. Dále se také seznámí s novými poznatky a publikacemi vydávanými k tématice 2. světové války. Témata řady přednášek a seminářů úzce souvisí s mezinárodní vědomostní soutěží Lidice pro 21. století.

Vzdělávacím cílem těchto seminářů a přednášek je pomoci pedagogům využívat Lidice, Ležáky, Lety a jiná památná místa jako místa vhodná k výchovnému působení na mládež a k exkurznímu vyučování.

Od roku 2014 se Památník Lidice zaměřuje také na vzdělávání pedagogů předškolního vzdělávání, které úzce souvisí se vzdělávacími programy v Lidické galerii. Tyto semináře přinášejí nové poznatky pro pedagogy nejmladších žáků. Dále se semináře zaměřují na pedagogy základních uměleckých škol. Program je vždy úzce spjat s aktuální výstavou v Lidické galerii a souvisí s Mezinárodní dětskou výstavou v Lidicích a historickou sbírkou v Lidické galerii.

Všechny semináře a přednášky vedou zkušení lektoři z řad historiků, badatelů, spisovatelů
a předních pedagogů.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785 nebo na adrese varadovalidice-memorial.cz.

________________________________________________________________________________________ 

PAMÁTNÍK LEŽÁKY VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM RONADO JARMILY DOLEŽALOVÉ ST. NABÍZÍ ŠKOLNÍM SKUPINÁM:

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PO PIETNÍM ÚZEMÍ:

Komentovanou prohlídku lze objednat samostatně nebo v kombinaci s jednou z níže uvedených přednášek. Časový rozsah komentované prohlídky pietního území je 45 až 60 minut. Doba i trasa může být upravena na žádost objednavatele. 

PŘEDNÁŠKY:

1.     LEŽÁCKÉ DĚTI

2.     VZNIK KOMIKSU O LEŽÁKÁCH

3.     CESTA SESTER ŠŤULÍKOVÝCH

4.     PARAVÝSADEK SILVER A A RADIOSOUPRAVA LIBUŠE VE MLÝNĚ

Přednášející:

Jarmila Doležalová ml.,

za účasti své maminky přeživšího ležáckého dítěte Jarmily Doležalové st., roz. Šťulíkové.

Přednášky je možné objednat samostatně nebo v kombinaci s komentovanou prohlídkou pietního území.

Nejbližší volné termíny:

20.  9. 2023 od 10:00 hod. do 12:00 hod., uzávěrka přihlášek: 13. 9. 2023

 4. 10. 2023 od 10:00 hod. do 12:00 hod., uzávěrka přihlášek: 27. 9. 2023

Další termíny dle požadavku objednatele.

Vstupné 70,--Kč/osoba                                        Místo konání: Muzeum v Památníku Ležáky

kontakty:

vedoucí útvaru Ležáky

Kamila Chvojková
tel.: 469 344 179, 739 335 734
e-mail: chvojkovalezaky-memorial.cz

Nabídka:

Přihláška 20. 9. 2023

Přihláška 4. 10. 2023