Semináře pro pedagogy, žáky ZŠ a studenty SŠ.

Památník Lidice, akreditovaná vzdělávací instituce, připravuje specializované semináře věnované problematice německé okupace, persekuce a československého odboje, které jsou určeny zejména učitelům dějepisu, výchovy k občanství nebo jiných humanitních vyučovacích předmětů. Doplňují je vzdělávací přednášky, které jsou určeny nejen pedagogům, ale také žákům.

Na seminářích přednášejí přizvaní odborníci z MŠMT, VŠ, VHÚ a dalších vzdělávacích institucí. Semináře jsou akreditované MŠMT ČR a některé z nich byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačních programů.

Účastníci seminářů a přednášek se seznámí s posláním Památníku Lidice a dalších památných míst, prohloubí si poznatky o dopadu války a okupace na obyvatele protektorátu a dostanou informace o lidické a ležácké tragédii, partyzánské činnosti na Slovensku a persekuci obyvatel Československa v první polovině 20. století. Dále se také seznámí s novými poznatky a publikacemi vydávanými k tématice 2. světové války. Témata řady přednášek a seminářů úzce souvisí s mezinárodní vědomostní soutěží Lidice pro 21. století.

Vzdělávacím cílem těchto seminářů a přednášek je pomoci pedagogům využívat Lidice, Ležáky, Lety a jiná památná místa jako místa vhodná k výchovnému působení na mládež a k exkurznímu vyučování.

Od roku 2014 se Památník Lidice zaměřuje také na vzdělávání pedagogů předškolního vzdělávání, které úzce souvisí se vzdělávacími programy v Lidické galerii. Tyto semináře přinášejí nové poznatky pro pedagogy nejmladších žáků. Dále se semináře zaměřují na pedagogy základních uměleckých škol. Program je vždy úzce spjat s aktuální výstavou v Lidické galerii a souvisí s Mezinárodní dětskou výstavou v Lidicích a historickou sbírkou v Lidické galerii.

Všechny semináře a přednášky vedou zkušení lektoři z řad historiků, badatelů, spisovatelů
a předních pedagogů.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785 nebo na adrese varadovalidice-memorial.cz.

________________________________________________________________________________________

27. KVĚTNA 2022

"Lidé proti Heydrichovi" přednáška pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ, SOU

- přednášející: Mgr. Jan Tetřev, historik Východočeského muzea Pardubice

- od  9:00 hod. do 10:30 hod., Památník Ležáky

- od 11:00 hod. do 12:30 hod., Památník Ležáky

Účelem přednášky je: připomenout žákům, studentům události z jara a počátku léta roku 1942, kdy se Pardubice staly významným centrem československého protinacistického odboje. Obyvatelé města a jeho okolí tehdy podporovali parašutisty ze skupiny Silver A a na ni navazujících výsadků, za což posléze tvrdě zaplatili.

Účastníci přednášky se ocitnou mezi předměty, které byly součástí přímého dění v Protektorátu Čechy a Morava a na čas se stanou parašutisty nebo jejich podporovateli.

Uzávěrka přihlášek: 23. 5. 2022 (rezervace místa nutná).

Vstupné 50,-Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma).

Přihlášky zasílejte na: chvojkovalezaky-memorial.cz.


PŘIHLÁŠKA

PLAKÁT

_______________________________________________________________________________________

21. – 24. ČERVNA 2022

·      Cyklus vzpomínek druhé generace na odbojovou skupinu Čenda, beseda pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ, SOU, 

     Druhá světová válka byla obdobím velké zkoušky lidských povah. A někdy s překvapivým výsledkem. Život za okupace, odboj i život po válce. Autentické vzpomínky rodinných příslušníků, hrdinů odbojové skupiny Čenda z druhé světové války doprovází bohatá fotografická dokumentace, mnohé ze snímků se teprve nyní dočkaly předání veřejnosti. Za každou vzpomínkou je skutečný lidský příběh.

___________________________________________________________________________________________

21. ČERVNA 2022

KAREL SVOBODA - ZRUŠENO

- přednášející: Jan Lán, vnuk Karla Svobody strojníka z lomu Hluboká, člena odbojové skupiny Čenda

- od 10:00 hod. do 10:45 hod., Památník Ležáky

- od 11:00 hod. do 11:45 hod., Památník Ležáky

Uzávěrka přihlášek: 14. 6. 2022 (rezervace místa nutná).

Vstupné 50,--Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma).

Přihlášky zasílejte na: chvojkovalezaky-memorial.cz.

PŘIHLÁŠKA

PLAKÁT

________________________________________________________________________________________

22. ČERVNA 2022 - ZRUŠENO

KAREL KNĚZ

   přednášející: Alena Mergl Kučerová, vnučka vrchního strážmistra Karla Kněze, člena odbojové skupiny Čenda

      - od 10:00 hod. do 10:45 hod., Památník Ležáky

- od 11:00 hod. do 11:45 hod., Památník Ležáky

Uzávěrka přihlášek: 14. 6. 2022 (rezervace místa nutná).

Vstupné 50,--Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma).

Přihlášky zasílejte na: chvojkovalezaky-memorial.cz.

PŘIHLÁŠKA

PLAKÁT

________________________________________________________________________________________

24. ČERVNA 2022

      JOSEF ŠŤULÍK

      - přednášející: Jarmila Doležalová ml., vnučka Josefa Šťulíka kameníka, člena odbojové skupiny Čenda

      - od 10:00 hod. do 10:45 hod., Památník Ležáky

- od 11:00 hod. do 11:45 hod., Památník Ležáky

Uzávěrka přihlášek: 20. 6. 2022 (rezervace místa nutná).

Vstupné zdarma. 

Přihlášky zasílejte na: chvojkovalezaky-memorial.cz.

PŘIHLÁŠKA

PLAKÁT

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od