On-line kurz Příběh osady Ležáky

Účastníci kurzu získají ve třech dílčích etapách srozumitelný vhled do historie a života osady Ležáky.

I přes dočasné uzavření NKP Ležáky nabízíme školám i široké veřejnosti možnost seznámit se s historií osady Ležáky a absolvovat některé vzdělávací programy alternativní formou prostřednictvím online kurzů.

 

Do konce tohoto roku nabízíme zdarma online kurz Příběh osady Ležáky, který vás s využitím dobových fotografií provede osudem osady. Seznámíte se ale také s odbojovou činností v Ležákách, která měla za následek smrt ležáckých obyvatel a vypálení osady, a dozvíte se, co se stalo s osadou po skončení války.

Poznatky získané v kurzu si můžete ověřit v tematických kvízech, které jsou jeho součástí. Kurz si můžete procházet individuálně bez časového omezení a vracet se k němu.

 

Kurz může být vhodným učebním materiálem jak pro žáky, tak jejich učitele.

 

 

Kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol, popř. pro individuální zájemce.

Kurz je interaktivní, neprovází jím lektor.

Doba trvání: 30 minut

Cena: 30 Kč/žák

V případě zájmu o on-line kurz je nutné kontaktovat vzdělávací oddělení Památníku Lidice na emailu edu@lidice-memorial.cz, které přidělí zájemcům přístupové údaje pro daný kurz. Kurz bude dostupný po zadání přístupových údajů zde: Opens external link in new windowhttp://edulidice.netventic.net/login.