Právě probíhá soutěž Ležáky - poselství ukryté v květech

Již můžete podávat přihlášky do třetího ročníku celostátní umělecké soutěže v aranžování a tvorbě květin z libovolného materiálu.

Památník Lidice a NKP Ležáky v měsíci květnu, kdy si připomínáme a vzdáváme poctu matkám a mateřství, vyhlašují pro děti z MŠ a žáky ZŠ dětskou soutěž pod názvem LEŽÁKY - POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH.

VĚNEC PRO JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Památník Lidice navázal spolupráci s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, které pečuje o památník Komenského v Naardenu v Nizozemí. V letošním roce uplynulo 425 let od narození tohoto „učitele národů". Vyzýváme proto účastníky, aby v letošním roce vytvořili věnec. Nejlepší aranžmá bude umístěno v říjnu v Komenského kapli v Naardenu.

Výtvarná soutěž je určena dětem z mateřských škol a žákům 1. a 2. stupně základních škol.

Termín uzávěrky přihlášek 12. 5. 2017.
Termín uzávěrky prací 22. 5. 2017.

Více informací o soutěži naleznete zde.