MEMORIÁL KARLA KNĚZE

Vrchní strážmistr Karel Kněz byl velitelem četnické stanice ve Vrbatově Kostelci do jejíhož rajonu spadaly Miřetice a Dachov, tedy i ležácký mlýn a osm domků osady Ležáky. Karel Kněz představoval jednoho z nejvýznamnějších příslušníků tamější odbojové skupiny Čenda založené zde již v roce 1939.

Tato odbojová skupina kromě jiného aktivně podporovala radistu skupiny Silver A Jiřího Potůčka a jeho vysílačku Libuši, umístěnou v lomu Hluboká a posléze v ležáckém mlýně. Pozice Karla Kněze byla zvláště riziková. Nejenže zprostředkovával součinnost ležáckých odbojářů s jinými středisky odporu, například s chrudimskou četnickou stanicí, ale zároveň získával informace - díky promyšleným kontaktům s gestapákem Ernstem Linselem - z pardubického gestapa.

Silná psychická zátěž a odpovědnost za rodinu zřejmě vykonávaly své. Karel Kněz se již na jaře 1942 zmínil kolegům z vrbatokostelecké stanice o sebevraždě, a to po výslechu na gestapu, který musel podstoupit v souvislosti s náhodným udáním na radistu Potůčka.

Ale závěrečná etapa nejtěžší osobní krize se otevřela až v sobotu 20. června a následující den, kdy gestapáci zatkli v Pardubicích a rovněž v lomu Hluboká a ležáckém mlýně celou řadu Čechů, kteří parašutistům pomáhali.

Karel Kněz trpěl od ranních hodin v neděli 21. června značnou nervozitou, nemohl na stanici vydržet, odcházel, hledal uklidnění. Odpoledne strávil ve službě a pak setrval doma, v jakémsi letargickém očekávání.

Jedni z posledních, kteří přivezli ke Knězovým do Vrbatova Kostelce děsivé informace, byli strojník lomu Hluboká Karel Svoboda a mlynářský učeň Jan Pavliš. Všechno jsme ztratili, všechno už o nás vědí, říkal si Karel Kněz, když se vydal do pozdního večera. Ještě stačil s ležáckým autodopravcem Burešem uklidit zbraně.

Musím si vzít život, nesmím jim padnout do rukou, nepřežila by ani moje rodina. Karel Kněz se v otevřené krajině u Habrovče rozhodl pro sebevraždu služební zbraní. Bylo pondělí 22. června, kolem čtvrté ráno.

Na památku tohoto muže pořádal Památník Lidice od roku 2011 do roku 2023, branný závod pro mládež pod názvem Memoriál Karla Kněze. 

________________________________________________________________________________________ 

Memoriál Karla Kněze 1. ročník

Tisková zpráva 2011

Memoriál Karla Kněze 2. ročník

Tisková zpráva 2012

Memoriál Karla Kněze 3. ročník

Tisková zpráva 2013

Memoriál Karla Kněze 4. ročník

Tisková zpráva 2014

Memoriál Karla Kněze 5. ročník

Tisková zpráva 2015

Memoriál Karla Kněze 6. ročník

Tisková zpráva 2016

Memoriál Karla Kněze 7. ročník

Tisková zpráva 2017

Memoriál Karla Kněze 8. ročník

Tisková zpráva 2018

Memoriál Karla Kněze 9. ročník

Tisková zpráva 2019

Memoriál Karla Kněze 10. ročník (v roce 2020 a 2021 se tento ročník z důvodu pandemie neuskutečnil)

Tisková zpráva 2022

Memoriál Karla Kněze 11. ročník

Branný závod Memoriál Karla Kněze se konal pod záštitou Policejního prezidenta genmjr. Mgr. Martina Vondráška, ředitele Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje plk. Mgr. Jana Ptáčka, MBA, ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. Ing. Petra Holého předsedy veteránů Nezávislého odborového svazu Policie ČR nprap. v. v. Jiřího Mergla.

Poslední ročník pod tímto názvem se uskutečnil dne 23. června 2023 v areálu pietního území Ležáky.

Od roku 2024 se Památník Lidice rozhodl tento tradiční závod přejmenovat na "LEŽÁCKÝ MEMORIÁL". Více informací naleznete zde.

Videozáznam z Ležáckého memoriálu, který se uskutečnil 21. června 2024 ke zhlédnutí Opens external link in new windowzde.

 ___________________________________________________________________